About Glas 4.0

About 

The members of grower associations DOOR, Harvest House, Best of Four and Van Nature have joined forces in the GLAS4.0 program. This program focuses on the way disruptive technologies and their application can be made available for cucumber, eggplant, bell pepper and tomato crops.

GLAS4.0 is a network organisation, platform, which wants to connect the best high-tech growers with the best developments and innovations from the high-tech market in order to make the technology available for the Dutch fruiting vegetables crop growers.

Mission

Our goal is to identify the world’s best technology companies and ensure that they partner with growers within de GLAS4.0 network. Glas4.0 is open to everything that can improve our business; affecting for instance the growth of crop, yield prediction, climate, scouting, harvesting et cetera.

How can we help

We create a single point of contact between high tech companies & researchers on one side, and the growers on the other side. We assess which of the initiatives and solutions have potential and how we can support them with knowledge and/or support from the growers in the member grower associations DOOR, Harvest House, Best of Four and Van Nature. 

This platform focuses on the way disruptive technologies and their application can be made available for greenhouse crops. 


Over GLAS 4.0

Over

De leden van telersverenigingen DOOR, Harvest House, Best of Four en Van Nature hebben de handen ineen geslagen voor het platform GLAS4.0. Dit platform richt zich op hoe disruptieve technologieën en de toepassing hiervan bruikbaar kunnen worden gemaakt voor komkommer-, aubergine-, paprika- en tomaatgewassen.


GLAS4.0 is een netwerkorganisatie, een platform, dat de high-tech telers in contact wil brengen met de beste ontwikkelingen en innovaties uit de high-tech markt om te bevorderen dat de techniek beschikbaar komt voor de Nederlandse vruchtgroenten telers.

Missie

Onze doelstelling is ‘s werelds beste technologie-bedrijven te identificeren en ons ervan te verzekeren dat zij gaan samenwerken met telers in het GLAS4.0 netwerk. GLAS4.0 staat open voor alles dat onze bedrijfsvoering kan verbeteren; bijvoorbeeld ten aanzien van de groei, voorspelling van de oogst, klimaat, scouting, oogsten et cetera.

Hoe kunnen we helpen

Wij creëren een contactpunt tussen high tech bedrijven en onderzoekers aan de ene kant en de telers aan de andere kant. We beoordelen  welke van de initiatieven en oplossingen interessant zijn en hoe we die kunnen helpen met kennis en/of ondersteuning door de telers uit de deelnemende telersverenigingen DOOR, Harvest House, Best of Four and Van Nature . 

Dit platform richt zich op hoe disruptieve technologieën en de toepassingen hiervan bruikbaar kunnen worden gemaakt voor kasteelten.

Telersportaal / Growers portal

This portal is accessible only for members of the grower associations which participate in the GLAS4.0 platform.

Dit portaal is alleen toegankelijk voor leden van de aan GLAS4.0 deelnemende telersverenigingen.

 

Glas 4.0 is een project van FVO

Glas 4.0 is een project van de Federatie Vruchtgroentenorganisaties.

Program Management

Harrij Schmeitz
Technology{}Pull

Connector@glas40.nl